Miejska Biblioteka Publiczna

im. Teofila Ruczyńskiego w Lubawie

Jak w średniowieczu bywało…

Pierwsze tej wiosny spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki odbyło się 15 kwietnia.
Było to bardzo oryginalne i niekonwencjonalne spotkanie, bo i książka była nietypowa. Tym razem przedmiotem naszej dyskusji było wydawnictwo H. Samsonowicza „Życie miasta średniowiecznego”. Opisano: początki miast, ich wygląd i ewolucję, mieszkańców ich pracę i poziom życia, życie rodzinne
i sposób spędzania czasu a także kulturę umysłową mieszczaństwa. Dobrze usystematyzowane i napisana, choć nieco suchym, akademickim językiem, ale to nie odbiera przyjemności z czytania. My jeszcze uzupełniłyśmy wiedzę oglądając krótkie filmy dokumentalne.

Na kolejne spotkanie zapraszamy 7 maja o godz. 16.00

Dyskutować będziemy o książce K. Michalak „W imię miłości”

Konkursy

Praca w sobotę

W styczniu

BIBLIOTEKA

czynna w soboty:

11.01. oraz 25.01.2020 r.