Miejska Biblioteka Publiczna

im. Teofila Ruczyńskiego w Lubawie

Historia

HISTORIA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBAWIE

 

1939 rok  istniała wówczas w Lubawie Biblioteka Towarzystwa Czytelni Ludowej. Jej zbiory w czasie okupacji częściowo rozebrali czytelnicy, reszta dostała się w ręce okupanta.

1945 rok  zebrali się miłośnicy książek, by uruchomić działalność biblioteki. Rozpoczęły się poszukiwania książek, które zaczęto wypożyczać.

28 września 1948 roku uroczyste  otwarcie biblioteki.

1949 rok biblioteka posiadała już ok. 250 woluminów i było zarejestrowanych 130 czytelników. W tymże roku biblioteka przeniosła się z auli szkoły podstawowej do lokalu w gmachu zarządu miejskiego. Kierownikiem biblioteki był pan Bernard Standara, bibliotekarką pani Wiktoria Pater – wkrótce ona objęła kierownictwo i była jedynym pracownikiem.

1952 rok biblioteka otrzymuje nowy lokal – przy ulicy Gdańskiej 20.

1961 rok otwarta zostaje czytelnia. W tymże roku kierownikiem biblioteki zostaje pani Monika Deka.

1965 rok – rozpoczęła się działalność oddziału dla dzieci.

1975 rok do końca tego roku biblioteka podlegała Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim.

1976 rok od tego roku jest samodzielną placówką. Powstaje dział gromadzenia i opracowania zbiorów. Biblioteka posiada filie biblioteczne na terenie gminy, filie utrzymują punkty biblioteczne. Zostaje mianowany dyrektor. Pierwszym dyrektorem Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubawie zostaje pani Urszula Jodko.

1983 rok  na osiedlu domków jednorodzinnych ( tzw. Glinki ) powstaje filia miejska. Filia ta działa do 1990 roku.

1985 rok jest bardzo ważnym dla oddziału dla dzieci. Zostaje on przeniesiony do budynku przy ulicy Poznańskiej. Utworzono czytelnię dla dzieci, która jako samodzielna działa do roku 1990. 

1982 rok funkcję dyrektora objęła pani Helena Ozimkiewicz i pełniła ją do 1991 rok. W tym właśnie roku biblioteka połączona zostaje z Miejskim Ośrodkiem Kultury. Wypożyczalnia opuszcza lokal przy ulicy Gdańskiej, w którym funkcjonowała od 1952 roku. Przeniesiona zostaje do pomieszczeń w gmachu urzędu miasta. Oddział dla dzieci i czytelnia (już ogólna ) zajmują pomieszczenia w budynku ośrodka kultury.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie jest bezpośrednim zwierzchnikiem Biblioteki.

1998 to rok jubileuszu biblioteki – 50 lecie powojennego istnienia.

1999 20 stycznia, uchwałą Rady Miejskiej w Lubawie naszej bibliotece nadano imię Teofila Ruczyńskiego.

2002 rok w bibliotece zaczynają pojawiać się komputery z łączami internetowymi.

2003 rok biblioteka znów zmienia lokale. Wypożyczalnia dla dorosłych zajmuje pomieszczenie oddziału dla dzieci ( i dodatkowo magazyn MOK ), odział dla dzieci „emigruje” do Gimnazjum, jedynie czytelnia pozostaje na dawnym miejscu.

2005 rok  - pod koniec roku wypożyczalnia dla dorosłych i czytelnia zostaje przeniesiona do budynku na ul. Kupnera.

2014 rok - remont i rozbudowa Biblioteki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Samorządu Miasta Lubawa w ramach programu Biblioteka+

 

Zapraszamy

Konkursy

Praca w sobotę

 

W czerwcu

BIBLIOTEKA

czynna w soboty:

08.06,; 15.06.; oraz 22.06.2024r.