Miejska Biblioteka Publiczna

im. Teofila Ruczyńskiego w Lubawie

Oferta

 

 

 

Nieodpłatne wypożyczanie do domu i udostępnianie na miejscu książek i czasopism, w tym:

 

• literatury pięknej - polskiej i obcej w dużym wyborze,

 

• książek z różnych dziedzin na poziomie popularnym i naukowym,

 

• wydawnictw encyklopedycznych, słowników, poradników i informatorów o zróżnicowanej tematyce,

 

• lektur szkolnych, dla szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej oraz ich opracowań,

 

 • prasy codziennej:

 

 Gazety Olsztyńskiej,

 

• czasopism ogólnopolskich:

 

Claudia, Gala, Viva, Działkowiec, Twój Styl, Wysokie Obcasy Extra, Poradnik Domowy, Focus, Focus Historia, 21 Wiek, Karta, Newsweek Polska, Angora, Cztery Kąty, Kubuś i Przyjaciele, Poradnik Bibliotekarza, Bibliotekarz.

 

• czasopism lokalnych:

 

 Głos Lubawski,

 

• roczników periodyków retrospektywnych.

 

 Udzielanie informacji z zakresu:

* bieżących wydawnictw zwartych i periodyków,

 

 * czasopism o charakterze retrospektywnym,

 

 * zestawień bibliograficznych o zawartości czasopism ogólnopolskich,

 

 • dokumentów życia społecznego Lubawy i okolic.

  Organizowanie:

 • zajęć z dziećmi (konkursy, pogadanki, przeglądy nowości wydawniczych, ferie i wakacje w bibliotece),

 • lekcji bibliotecznych i wycieczek do bibliotek (zapraszamy do kontaktu wszystkich wychowawców, polonistów chętnych do współpracy. W przeważającej części są to lekcje z przysposobienia bibliotecznego. Jesteśmy również otwarci na realizację szerszą konkretnych tematów, np.,

 • imprez propagujących książkę i czytelnictwo (spotkania autorskie, Dyskusyjne Kluby Książki, Odjazdowy Bibliotekarz),

 • wystawy i wystawki tematyczne,

 • spotkania różnych grup (Amazonki, Uniwersytet III Wieku).

 

 A ponadto…

 

 • bezpłatny dostęp do Internetu,

 • możliwość korzystania z komputera - pakiet Office, skaner, drukarka, nagrywarka,

 • usługi kserograficzne ( kserowanie potrzebnego materiału, robienie fotokopii (własny aparat), oraz skanowanie potrzebnych fragmentów książek - następnie  przeniesienie ich na płytę, dyskietkę czy wysłanie na adres mailowy czytelnika).

 

Zapraszamy

Konkursy

Praca w sobotę

W lipcu

BIBLIOTEKA

Nie czynna w soboty.