Miejska Biblioteka Publiczna

im. Teofila Ruczyńskiego w Lubawie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubawie

 

Miejski Ośrodek Kultury dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.biblioteka.lubawa.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe jednostki:

Miejska Biblioteka Publiczna 

Telefon: +48 89 645 26 03
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres korespondencyjny: ul. Kupnera 17, 14-260 Lubawa

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-29

W Miejskim Ośrodku Kultury przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa   www.biblioteka.lubawa.pl spełnia wymagania w 98,96 %.

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-29.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.biblioteka.lubawa.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

- Strona może zawierać elementy nieposiadające atrybutu alt lub domyślnie opisane zdjęcia

- Na stronie mogą występować elementy o mniejszym kontraście

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Izabela Betlejewska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: +48 89 645 26 68

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie
  • Adres: ul. Rzepnikowskiego 44, 14-260 Lubawa
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Telefon: +48 89 645 26 68

 

Dostępność architektoniczna:

 

W celu umożliwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych wejście do budynku zaprojektowano na poziomie terenu. Pozostałe pomieszczenia zostały skomunikowane windą poruszającą się między parterem i piętrem tj. między pomieszczeniami dostępnymi dla odwiedzających, dodatkowo na parterze wydzielona jest łazienka ogólnodostępna dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

Informacja na temat rozkładu pomieszczeń zapewniona w sposób wizualny. Brak informacji w sposób dotykowy lub głosowy.

Zapewniono wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

Utrudnienia:

Nad wszystkimi wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Obsługa osób z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się:

W przypadku obsługi osoby niepełnosprawnej z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania istnieje możliwość obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

 

Konkursy

Praca w sobotę

 

W grudniu

BIBLIOTEKA

czynna w soboty:

02.12,; 09.12.; oraz 16.12.2023r.